V současné době  přijímáme další nové strávníky, důchodce, maminky na mateřské dovolené a další. Cena oběda je 63,- Kč. Přihlásit se můžete ve školní jídelně u vedoucí ŠJ p. Formanové.

telefon školní jídelna:   491 483 647

email : skolnijidelnajasenna@seznam.cz

UPOZORNĚNÍ PRO STRÁVNÍKY,ODEBÍRAJÍCÍ SI POKRMY DO JÍDLONOSIČŮ

Zákonné předpisy o potravinách přenáší na nás odpovědnost za bezpečnost potravin vůči našim strávníkům. V naší jídelně jsme zavedli kontrolní systém HACCP a dodržujeme zásadu správné výrobní praxe. Provádíme systematickou kontrolu zdravotní nezávadnosti pokrmů. Pokrmy jsou určeny k okamžité spotřebě a musí být zkonzumovány do 4 hodin od ukončení přípravy, tj.nejlépe po přenesení do místa konzumace. Po celou dobu nesmí teplota teplých pokrmů klesnout pod 60°C, což je minimální teplota, při které jsou Vám pokrmy vydávány. Doba výdeje do jídlonosičů je z výše uvedených důvodů časově omezena.

Upozorňujeme na přísný zákaz výdeje oběda do sklenic a skleněnych nádob.                                                        
 

 

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Jasenná ZŠ a MŠ Jasenná
Jasenná 215
552 22 Jasenná
+420491881162 +420739454934 info@zsjasenna.cz
Design IT-enclave 2008