Zaměstnanci

Vedoucí školní jídelny -  Věra Formanová     -  úvazek  4.hod.

 Hlavní kuchařka       -  Martina Holečková   - úvazek  8 hod.

  Kuchařka              -  Milena Hejcmanová  -  úvazek 6 hod.

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Jasenná ZŠ a MŠ Jasenná
Jasenná 215
552 22 Jasenná
+420491881162 +420739454934 info@zsjasenna.cz
Design IT-enclave 2008