INFORMACE KE KORONAVIRU

13.10.2020 15:04
Vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 do dne 1. listopadu 2020. provoz základních škol podle školského zákona a to tak, že se zakazuje osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole. 2--provoz-skol-1022.pdf (238365)   Distanční vzdělávání: dnes...
13.10.2020 14:56
  Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování za dotovanou cenu i dětem/žákům/studentům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Strávníci pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat.  

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Jasenná ZŠ a MŠ Jasenná
Jasenná 215
552 22 Jasenná
+420491881162 +420739454934 info@zsjasenna.cz
Design IT-enclave 2008