Kalendář akcí

17.09.2021 14:53
ZÁŘÍ:
 • 1. 9.  slavnostní zahájení školního roku 2021/2022 za účasti starostky obce a členky SPOZ
 • 17.6. Posvícení na vsi - posvícenské atrakce
 • beseda s paní starostkou obce na téma Naše obec
ŘÍJEN:
 • práce na školní zahradě, sběr padaných jablek
 • 6.10. návštěva p. uč. z MŠ žáků 1.roč. v ZŠ „Co všechno už umíme"
 • 7.10. Dravci (enviromentální výchova) - společně s MŠ
 • 10.10. vítání občánků (hudebně literární pásmo)
 • pracovní dílny – dlabání dýní
 • 19.10. divadelní představení v Jaroměři  Kdo se bojí, nesmí do lesa"
 • 22.10. fotografování s vánoční tématikou
 • 25.10. projektový den Šablony III „Život hmyzu, výroba hmyzích domečků"
 • 26.10. podzimní slavnost „Loučení s podzimem, zamykání zahrad" – samostatný projekt žáků - společně s MŠ
 • úklid půdních prostor (zaměstnanci školy)
LISTOPAD:
 • zahájení plaveckého výcviku v Dobrušce (termín bude upřesněn)
 • pracovní dílny - adventní věnce, drobné vánoční výrobky
 • 28.11. Vánoční jarmark, rozsvícení vánočního stromu, zahájení adventu
 PROSINEC:
 • 3.12 Mikulášská nadílka (MŠ, ZŠ)
 • 16.12. vánoční vystoupení pro rodiče a veřejnost
 • 22.12. školní vánoční besídka, vánoční tradice
 • vánoční diskotéka ŠD
LEDEN:
 • sportovní odpoledne dle počasí (bruslení, sáňkování, turnaj ve stolním tenise)
 • 6.1. divadelní představení v MŠ „Prostě žába"
 • Tříkrálová sbírka
   ÚNOR:
 • karneval v ŠD
 • zahájení lyžařského výcviku (termín bude upřesněn)
 • divadelní představení „Čert a Káča" (čtenářská gramotnost)
BŘEZEN:
 • Měsíc internetu (zvyšování počítačové gramotnosti žáků, prevence proti zneužití)
 • beseda o knihách (spolupráce s knihovnou Jasenná)
 • pracovní dílny - výrobky k zápisu
 • projektové dny - divadelní přestavení sehrané žáky
DUBEN:
 • zápis žáků do 1.ročníku ZŠ
 • velikonoční koledování v obci
 • hledání velikonočního zajíčka (poznávací stezka - dodržování starých tradic) - samostatný projekt žáků
 • Čarodějnice (táborák, zábavné hry)
 • oslava Dne Země (ekologická výchova) „Tonda Obal na cestách"
 • beseda na téma Bezpečný pes (společně s MŠ)
KVĚTEN:
 • pracovní dílny - výrobky ke Dni matek
 • Sportovní olympiáda malotřídních škol v Dolanech
 • výstava fotografického a výtvarného materiálu na téma Naše obec
 • 27. 5. pořad pro děti s Inkou Rybářovou
 • dopravní výchova - Bezpečně na silnicích
ČERVEN:
 • školní oslava MDD - zábavné hry, táborák
 • školní atletická olympiáda
 • fotografování na závěr roku
 • školní besídka pro rodiče
 • loučení s žáky 4. roč.
 • slavnostní ukončení školního roku za účasti starostky obce a členky SPOZ
PRŮBĚŽNĚ:
 • účast na pěveckých, výtvarných a sportovních soutěžích
 • ukázky prací integrovaných záchranných složek (hasiči, policie, záchranáři)
 • vycházky a exkurze
31.08.2021 11:30

Pro 1. ročník

Seznam základních pomůcek, které budou žáci ve škole potřebovat:

 • aktovku
 • bačkory
 • ručník
 • prostírání
 • lahev na pití
 • vybavený penál (2x obyčejné tužkyč. 2, nůžky, pastelky, ořezávátko, guma)
 • mazací tabulka s fixem (A4)
 • desky na písmenka a číslice
 • obaly na pracovní sešity a učebnice - stačí koupit až v září (dle velikosti učebnic a sešitů)

V průběhu září budeme od dětí vybírat toaletní papír a papírové kapesníky (nejlépe v krabičce)

 

Pomůcky na VV a PČ:

(děti si uloží do školních boxíků)

 • zástěra nebo stará košile
 • tuhé tyčinkové lepidlo

Pomůcky na TV:

 • látkový sáček
 • cvičební úbor (tričko, tepláková souprava)
 • sportovní obuv do tělocvičny a na ven

Co půjde, prosíme podepsat!

31.08.2021 11:05

Pro 2., 3., 4. ročník

Seznam základních pomůcek:

 • aktovka
 • bačkory
 • ručník
 • vybavený penál (2x pero, 2x obyčejná tužka č.2, ořezávátko, pastelky, guma)
 • mazací tabulka s fixem (A4)
 • černý, středně silný fix – Centropen
 • papírové desky s gumou na papíry formát A4
 • úkolníček
 • pravítko
 • 4. třída – trojúhelník s ryskou
 • 4. třída kružítko

Pomůcky na VV a PČ:

 • tyčinkové lepidlo
 • nůžky
 • vodové barvy,
 • zástěra nebo stará košile

Pomůcky na TV:

 •  cvičební úbor
 • 2 x obuv – boty do tělocvičny a boty na ven

Svačina

 • prostírání
 • lahev na pití
 • Prosíme vše, co půjde podepsat
 • V průběhu září budeme od dětí vybírat toaletní papír a papírové kapesníky (nejlépe v krabičce)
30.08.2021 16:51

ORGANIZACE 1.9.2021

    Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty.
 
Testování covid-19
    Ve středu 1. 9. 2021 budou testováni žáci 2., 3. a 4. ročníku - po říchodu do školy se půjdou otestovat do tělocvičny.
 
    Žáci 1. ročníku, kteří půjdou 1.9. do ŠD budou testovaní po slavnostním zahájení.
  
Prosíme rodiče o tyto informace (na podepsaném lístku)

- zda půjde jejich dítě 1.9. na oběd

- kdy bude jejich dítě první školní týden odcházet ze školy

 

Předem vám děkujeme.

 

 

27.08.2021 16:08
V tomto školním roce vám nabízíme tyto kroužky:

Více zde: http://www.zsjasenna.cz/kalendar-akci/newscbm_403812/14/
V tomto školním roce vám nabízíme tyto kroužky:

Více zde: http://www.zsjasenna.cz/kalendar-akci/newscbm_403812/14/

V tomto školním roce vám nabízíme tyto kroužky:


Název kroužku                             vedoucí kroužku

BAVÍME SE SPORTEM                Petr Havlík

KERAMIKA                                  Markéta Kirschová

POČÍTAČOVÝ (1. a 2. ročník)     Lenka Horáková

RUČÍNEK                                    Lenka Horáková

SPORTOVNÍ                               Dana Dvořáková

ŠACHOVÝ


 

27.08.2021 10:34

1. pololetí:  1. 9. 2021 - 31. 1. 2022

Vyučování ve školním roce 2021/2022 začne  ve středu 1. září 2021.

Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 27. října a pátek 29. října 2021.

Vánoční prázdniny začínají ve čtvrtek 23. prosince 2021 a končí v neděli 2. ledna 2022. Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022.

Vysvědčení za první pololetí bude žákům předáno v pondělí 31. ledna 2022.

 

2. pololetí:  1. 2. 2022 - 30. 6. 2022

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022.

Jarní prázdniny jsou pro okres Náchod stanoveny takto: 14. 2. - 20. 2. 2022.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna 2022.

Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022.

Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022.

01.07.2021 12:06

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Novinky

29.11.2021 11:55
V případě uzavření 1. a 2. ročníku, posíláme odkaz na přihlášení k on-line výuce. Prosíme všechny rodiče žáků 1. tříd o přihlášení do GOOGLE učebny. K přihlášení potřebujete účet na...
22.11.2021 13:21
Z důvodu pozitivně testovaných v naší škole, jsme nuceni zahájit distanční výuku pro 3. a 4. třídu od úterý 23. 11. 2021.  Na úterý 23. 11. mají žáci zadané úkoly. On-line výuka začne ve středu...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Jasenná ZŠ a MŠ Jasenná
Jasenná 215
552 22 Jasenná
+420491881162 +420739454934 info@zsjasenna.cz
Design IT-enclave 2008