Zaměstnanci školy

Pedagogičtí zaměstnanci:
Dvořáková D. ředitelka
Kirschová M. učitelka
Nejmanová M. učitelka
Šrámková V. vychovatelka
Horáková L. školní asistentka
Nepedagogičtí zaměstnanci:
Postupová A. účetní
Valterová J. školnice, uklízečka
Stolín M. topič

 

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Jasenná ZŠ a MŠ Jasenná
Jasenná 215
552 22 Jasenná
+420491881162 +420739454934 info@zsjasenna.cz
Design IT-enclave 2008